2 volná místa
Pro studenty a absolventy

Další možnosti spolupráce

Hledáme technicky orientované členy týmu, kteří chtějí pracovat na mezinárodních projektech, učit se od zkušenějších kolegů a osobně i profesně růst. Každý náš projekt je jiný. Nabízíme zázemí mezinárodní společnosti. Naše práce je vázána termíny, takže je to občas trochu adrenalin 😊

Chcete si ověřit teoretické znalosti v praxi a výrazně si je rozšířit?

Dokončil/a nebo dokončujete studium VŠ?

Mluvíte anglicky?

Nabízíme vstupní pozice inženýrů pro absolventy v těchto odděleních:

 • strojní (tlakové nádoby, rotační stroje)
 • stavební (statika, ocelové konstrukce)
 • elektro (VN, NN zařízení, výpočty)
 • proces (chemické inženýrství, anorganická technologie)
 • měření a regulace
 • potrubí (3D modelování)
 • nákup (strojní vzdělání)

Chcete mít možnost koukat pod ruce zkušeným profesionálům?
Potřebujete odbornou a časově flexibilní práci?
Chcete být součástí týmu?
Preferujeme studenty se zájmem o dlouhodobou spolupráci v těchto odděleních:

 • strojní (tlakové nádoby, rotační stroje)
 • stavební (statika, ocelové konstrukce)
 • elektro (VN, NN zařízení, výpočty)
 • proces (chemické inženýrství, anorganická technologie)
 • měření a regulace
 • potrubí (3D modelování)
 • nákup a inspekce (strojní vzdělání)

Možnost spolupráce na diplomové nebo jiné práci nabízíme přednostně našim studentům na praxi.

Nevybrali jste si?

Nevadí, přesto nám pošlete svůj životopis.
Nikdy nevíte, jestli za chvíli nebudeme hledat právě Vás!

Poslat životopis

O nás

Naše zaměření

Jsme inženýrská společnost s dlouholetými zkušenostmi poskytující komplexní služby v oblasti projekce, zajištění dodávek, řízení výstavby a uvádění do provozu investičních celků v oboru chemie dusíku. Naše projekty jsou realizovány celosvětově. V ČR navazujeme na inženýrskou tradici od r. 1950, kdy jsme se podíleli na výstavbě chemického průmyslu v Československu i ve střední Evropě. Naším vlastníkem je švýcarská společnost Casale, světový technologický lídr s tradicí od roku 1921 www.casale.ch

Naše projekty

Patříme do světové špičky v realizaci výroben kyseliny dusičné. Realizovali jsme dvě kapacitně největší jednotlaké výrobny jednotky kyseliny dusičné (900 tun za den), jejichž výrobní kapacitu pro naše zákazníky aktuálně dále navyšujeme. Taktéž jsme realizovali dvě největší dvojtlaké jednotky v Evropě (1500 tun za den).  

Know-How

Naše mateřská firma je vlastníkem licencí k technologiím výroby čpavku, močoviny, kyseliny dusičné, ledku amonného, melaminu a kombinovaných hnojiv. Spojením know-how Casale a zkušeností Casale Project s realizací projektů na klíč vznikla unikátní firma, která je schopna dodávat celé výrobní komplexy na základě vlastních technologií.

Tipy od personalisty

 • Čekejte, že Vás budeme kontaktovat nejprve telefonicky
 • Pokud Vás zastihneme nevhod, nevadí, můžete se nám ozvat, až se Vám to bude hodit
 • Nehledáme herce, ale nadšené techniky
 • Nečekejte u nás Assessment centrum, ale příjemnou schůzku, kde se potkáte i s potenciálním nadřízeným
 • Nové kolegy si poctivě vybíráme dle jejich motivace, odborných dovedností, schopností komunikace a týmové práce
 • Čekejte krátký rozhovor i v angličtině

Každému se vždy ozveme s naší odpovědí

Benefity

Vážíme si našich zaměstnanců, a proto oceňujeme jejich práci u nás i firemními benefity:

Využití Aj

Využití angličtiny na denní bázi, možnost využití dalších jazyků v závislosti na projektu.

Firemní vzdělávání

Podporujeme naše kolegy v odborném, manažerském i jazykovém vzdělávání.

Příspěvky

Příspěvky na stravování, dopravu a penzijní připojištění

Týden dovolené navíc

13. plat

Příběh absolventa

The only thing that counts is experience, and without hard work you will not get them

Ing. Martin Žižka

Ing. Martin Žižka

Strojní inženýr

Jak ses k této příležitosti dostal?

Při studiu doktorského programu mi bylo nabídnuto pracovat na poloviční úvazek ve špičkové firmě z mého oboru a získávat tak cenné zkušenosti nejen při psaní dizertační práce, ale i pro můj osobní a profesní růst.

Jaký je Tvůj studijní obor?

Studuji na ČVUT v Praze. Jako magisterský obor jsem vystudoval obor Procesní technika a dál pokračuji v doktorském oboru Konstrukční a procesní inženýrství se zaměřením na procesní techniku. Je to obor orientovaný na projektování a konstrukci zpracovatelských linek a větších výrobních celků, ale i problematiku návrhu a konstrukce jednotlivých strojů a zařízení včetně potřebných procesních a pevnostních výpočtů. Tento obor je pro moje pracovní zaměření ideální.

Co je obsahem Tvé práce?

Projekční část výroby chemických zařízení. Od částečného návrhu, přes technické vyhodnocení případných dodavatelů a jejich následné kontroly až k umístění na stavbě. Vzhledem k tomu, že chemické zařízení není jen strojní část, je potřeba pracovat v týmu s kolegy z dalších oddělení – procesního, potrubního, stavebního, měření a regulace, elektro a další. Pro co nejlepší výsledné zařízení je nutné mít úzký kontakt se specialisty ze všech oddělení.

Na čem nyní pracuješ?

Momentálně se nacházím ve Švédsku, kde v této době dochází ke stavbě továrny pro výrobu kyseliny dusičné. Na stavbě jde o odlišnou práci. Je to veliká výzva, nastalé problémy je nutné řešit ihned. Na druhé straně člověk získá náhled, který u běžné kancelářské práce nezíská. Vidí také skutečný výsledek své práce.

Jak důležitá je pro Tebe znalost cizího jazyka?

Veškerá dokumentace je v angličtině a i většina jednání probíhá v angličtině. Při práci tak více využívám angličtinu než češtinu. Co nejlepší znalost, i technických výrazů, je tak nutná. Člověk se ale hodně naučí v praxi.

Proč sis mezi velkým výběrem na trhu vybral právě tuto práci?

Na této práci se mi líbila možnost pracovat s lidmi z různých oborů, získávat zkušenosti a zabývat se špičkovou technologií, kterou ve světě řeší pouze několik firem.

Jak se Ti líbí prostředí ve firmě?

Ve firmě je velké množství různých oblastí, kam se vydat, co dělat. Manažerské i technické. Pro správné fungování firmy je nutné, aby všichni pracovali týmově. Není zde prostor pro individualismus, sám člověk nic nedokáže. Dále se mi líbí, že je zde velké množství odborníků s ohromnými zkušenostmi, a tak je vždy možnost, za kým jít a požádat o radu, případně prodiskutovat nastalý problém.

Jaké máš kolegy?

Firma je inženýrská, a proto všichni musí být vysoce kvalifikovaní. Jsem rád, že toto naše společnost výborně splňuje. Pracují u nás mladí i zkušení odborníci, od kterých se můžeme učit. No a po práci si rádi zajdeme na fotbal, badminton nebo jen chvíli posedět u dobrého jídla a pití 😊

Příběh manažera

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Head of Process Division

Co Tě přivedlo do firmy Casale Project?

Během studia na VŠCHT Praha jsem pracoval na Ústavu chemických procesů AV ČR. Kombinovali jsme teoretický a praktický výzkum. Velkou část studia (i doktorandského) jsem strávil v montérkách při budování poloprovozního zařízení. Postup od technologického návrhu až po realizaci a provoz byl také základním motivem pro změnu mého života. Chtěl jsem se účastnit procesu, který začíná u stolu návrhem technologického schématu a končí provozem, který zaměstnává lidi a produkuje výrobek, o který je zájem.

Jak dlouho ve firmě pracuješ a jaká je Tvá aktuální pracovní pozice?

Ve firmě pracuji čtrnáctým rokem, v současnosti na pozici vedoucího procesní divize, která pokrývá potřeby Casale Project v oboru procesního inženýrství. Základním charakterem divize je postupný růst pracovníků. Každý nový zaměstnanec, který k nám nastupuje po ukončení studia, projde řadou pozic, které směřují ke schopnosti samostatné, vysoce odborné a odpovědné práce. Jedná se o dlouhodobý proces, kde odborné vzdělání, jako základní předpoklad, musí být v čase doplněno zkušenostmi.

Jak funguje Tvůj tým?

Můj tým v Casale Project je v současnosti složen ze šestnácti kolegů a kolegyň, kteří zajišťují všechny činnosti dané naší profesí. V rámci realizovaných projektů je v každém oboru vždy nominován tzv. inženýr projektu, který odpovídá za danou oblast řešení. V našem případě je to procesní inženýr odpovědný za výběr a realizaci technologických řešení.

Co si pod tím máme představit?

K této činnosti patří příprava technologických schémat (tzv. P&ID), bilancí, dat pro měření a regulaci, procesních dat pro technologická zařízení (čerpadla, výměníky, nádoby, atd.), dimenzování potrubních tras a v neposlední řadě spolupráce s ostatními profesemi. Z rozsahu činnosti je zřejmé, že jeden člověk nemůže tento objem práce zvládnout, a proto jsou naše týmy tvořeny vždy zkušeným inženýrem, kterého doplňují mladší kolegové. Veškerá naše činnost je prováděna v databázovém prostředí.

Co považuješ na svojí práci za nejzajímavější?

Pro mě je důležitá rozmanitost práce. I když realizujeme několikátou technologickou linku, která vyrábí stejný produkt, je každý projekt vždy jedinečný a neopakovatelný. Je obrovský rozdíl, když navrhuješ technologii, která bude instalována v rovníkové nebo severní oblasti. Je nutné se vyrovnat např. se špatnou kvalitou vstupující vody, teplotními extrémy, ekologickými požadavky, technickými regulacemi, složením slitin pro výrobu zařízení, s technickými zdroji v místě realizace atp.

Co Tě motivuje?

Naprosto jedinečný pocit nastává na konci projektu, kdy je výrobní jednotka předána zákazníkovi. Projekt trvá běžně tři roky. Na začátku máme v ruce pouze několik desítek stran smlouvy, které se postupně zhmotňují v konečný cíl. Naše profese prochází všemi fázemi projektu, tedy i uváděním jednotky do provozu, kde dostaneme okamžitě zpětnou vazbu na kvalitu své práce.

Podle jakých kritérií si vybíráš nové kolegy kromě odborných znalostí a znalosti angličtiny?

Hlavním kritériem je spolehlivost a trpělivost. Každý, kdo se účastní projektu, si musí být vědom důležitosti práce, kterou vykonává. Vzhledem k tomu, že naše projekty trvají několik let a objem zpracovávaných dat je enormní, musí být na každého člena týmu spolehnutí. Kolegialita a loajálnost jsou pilířem naší divize. Trávíme spolu mnoho času a vzájemné vztahy jsou klíčem k našemu společnému úspěchu.

Co bys doporučil studentům/absolventům, kteří by chtěli v Casale Project pracovat?

V první řadě by si měl uchazeč na našich internetových stránkách zjistit, co děláme.
Byl bych rád, aby si položil otázku: „Proč chci pracovat v inženýrské firmě a co od toho očekávám?“.
Pokud je odpověď: „Hledám dlouhodobou a zajímavou práci v mezinárodním prostředí“, je to ten pravý čas si u nás domluvit schůzku.

Virtuální prohlídka

Pomáháme

Podporujeme i místní komunity

Pomáháme

Hřiště v Dětském domově Dolní Počernice.

V rámci projektu “Jedna dobrá věc“ jsme sponzorovali vybudování hřiště v Dětském domově Dolní Počernice.

Zeptejte se nás na cokoliv, na co jste ještě nedostali odpověď

max. 8000 znaků